Kuriame Lietuvos ateitį

 

UAB „SENAMIESČIO SPAUSTUVĖ“ EKSPORTO DIDINIMAS DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARODOSE“
Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0267

 

Projektu siekiama stiprinti įmonės gaminamos lietuviškos produkcijos eksporto potencialą įsitvirtinant naujose užsienio rinkose. Įmonei naudinga plėsti gamybą orientuojantis į užsienio rinkas, kadangi prekių eksportas padeda įmonei augti, skatina veiklos plėtrą ir internacionalizaciją, greičiau atsiperka investicijos, kuriamos naujos darbo vietos, o tai daro tiesioginę įtaką Lietuvos ekonomikos augimui ir gerovės didėjimui.Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto vykdytojas: "Senamiesčio spaustuvė".