E-VERSLAS


UAB „Baltic Youth Media“ įgyvendina Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą „Teigiamų UAB „Baltic youth media“ verslo efektyvumo pokyčių skatinimas”, (projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-01-249).

2010 metų vasario 2 dieną buvo pasirašyta ES finansavimo ir administravimo sutartis 267.450,00 Lt sumai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), priskirtą atsakomybę už Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas Lt".

Įmonė įgyvendina projektą nuo 2009 metų lapkričio 2 d. iki 2011 vasario 2 d., skirdama jam nemažiau kaip 133.725,00 Lt savo lėšų.

Įmonės tikslas, įgyvendinant šį projektą – produktyvumo, eksporto didėjimas, apyvartos bei darbo našumo augimas įdiegiant gamybos procesų optimizavimo sistemą.

UAB „Baltic Youth Media“ įgyvendindama projektą siekia sukurti ir įdiegti inovatyvią gamybos procesų optimizavimo sistemą, kuri apjungtų visus tiek vidinius (gamybos valdymas, produktų kūrimas ir kt.), tiek išorinius (marketingo valdymas, pardavimai, kt.) įmonės gamybos procesus į visumą, siekiant sutrumpinti teikiamų paslaugų laiko sąnaudas ir gerinti jų kokybę.

Dalyvavimas ES remiamame projekte suteikia galimybę optimizavus visus 11 įmonės gamybos procesų, didinti konkurencingumą ir produktyvumą.

 

 

 

 GALUTINĖ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

ES remiamo projekto dėka UAB „Baltic Youth Media“ pasiekė pagrindinį projekto tikslą – buvo sukurta ir įdiegta gamybos procesų optimizavimo sistema, kuri leido sujungti visus 11 gamybos procesų. Procesų optimizavimo sistema leido išspręsti problemas, kurios stabdė įmonės darbo našumo, apyvartos ir eksporto didėjimą. Pasitelkiant optimizuotą gamybos procesų sistemą ir dėl to sumažintą darbų atlikimo terminą bei pagerinus prekių/paslaugų kokybę, įmonė padidino savo konkurencingumą kitų šalių įmonių atžvilgiu. Įdiegta sistema yra naudojama įmonės darbuotojų efektyvesniam gamybos valdymui. Be to, atsirado galimybė stebėti visus verslo etapus: duomenų ir informacijos valdymą, gamybą, atsargų valdymą, pardavimus ir kt. ir esant trikdžiams viename iš etapų, greitai juos pašalinti. Įdiegus gamybos procesų optimizavimo sistemą, visi verslo procesai yra tarpusavyje sujungti, todėl stringant vienam iš procesų nenukenčia nei produktų kokybė, nei eikvojamos darbo laiko sąnaudos, nes nesklandumai yra fiksuojami ir operatyviai neutralizuojami. Taip pat svarbu, jog klientų aptarnavimas tapo spartesnis bei kokybiškesnis, kas leidžia įmonei sulaukti didesnio užsakovų skaičiaus, didinti įmonės pelną, bei užsitikrinti vis aukštenę vietą Lietuvos bei užsienio rinkose. Visi šie aspektai prisideda prie pagrindinio projekto tikslo – gerinti paslaugų teikimo kokybę, trumpinti užsakymų atlikimo terminą, lengvinant darbuotojų darbą, sukurti patrauklesnes darbuotojams darbo sąlygas, bei taupyti vidinius įmonės laiko resursus. Įmonė taps konkurencinga ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienio šalių mastu.

Įmonės procesų optimizavimas leido sumažinti atliekamų darbų laiko sąnaudas, todėl taupomas ir klientų laikas, kas lemia klientų gausėjimą bei nuolatinių klientų išsaugojimą.

Įmonės gamybos procesų optimizavimas buvo būtinas atsiradus verslo aplinkos pokyčiams, diegiant naujus įrengimus. Dalyvavimas ES remiamuose projektuose leidžia pasiekti geresnių rezultatų ir pasiūlyti klientams optimalaus lygio paslaugas.