Hur vi gör det

Innan vi påbörjade inom tryckeriverksamheten, var företagen inom branschen mycket klart specialiserade: vissa tillverkade visitkort och flygarblad, andra satsade på posters i stort format och tryck på presenning, tredje gruppen av tryckerier tryckte tidskrifter och sen fanns det sådana som levererade fönsterklistermärken och tillverkade reklamproduktion av kartong eller plast.  De som fungerade som mellanhänder för tryckeriproduktion var tre gånger så många som tillverkare. Kunden som ville ha en komplex order var tvungen att kontakta flera olika företag, att förhandla med dem alla, att specificera order och slutligen vänta spänt och hoppas på att alla företag kommer att leverera i tid och i bra kvalité.

Mycket huvudverk och ovisshet vilken produkt man skulle få levererat samt onödig rädsla att betala för högt pris.

Vad har vi gjort? Vi har förenat alla dessa produkter och tjänster under ett 1500 kvm stort tak. Vi gör allt själva utan några mellanhänder, därför att det är enklare, snabbare och mera ekonomiskt – både för oss själva och för våra kunder som allt oftare kallar oss för partners istället för leverantörer.  Att tillverka allt och att tillverka allt bra är helt olika begrepp.  Strävan att vara konkurrenskraftig inom tryckeribranschens alla nischer både när det gäller kvalité och pris betyder att ständigt göra stora investeringar i de nyaste produktionsanläggningar, att värva, behålla, ständigt utbilda och utveckla de bästa medarbetare.

Allt detta ger resultat som ni själva kan utvärdera genom att besöka vårt produktgalleri